Lokalt college Stockholm Väst

Lokala mål 2021-2026

MÅL 1: Öka andelen som väljer att studera vård och omsorg och skapa en  attraktivitet utbildning med hög kvalitet

MÅL 2: Öka arbetsgivarens förutsättning att kunna rekrytera medarbetare med bra och kvalitetssäkrad utbildning samt öka möjlighet att kunna rekrytera nya medarbetare från kommunens vård- och omsorgsutbildning

MÅL 3: Öka arbetsgivarens möjlighet att påverka utbildningens utformning och innehåll

MÅL 4: Möjliggöra att arbetsgivare kan rekrytera medarbetare med tillräckliga språkkunskaper och skapa förutsättning för språkutveckling i arbetslivet

Samverkande parter

VO-College Stockholm Väst: Sigtuna kommun (Äldre- och omsorgsförvaltningen, Utbildning och arbetsmarknadsförvaltningen), Järfälla kommun (Avdelning för Äldre och funktionshinder), Region Stockholm, Högskoleråd VO-College Stockholmsregionen, fackförbundet kommunal och våra certifierade skolor. 

Certifierade utbildningsanordnare

Gymnasieutbildning

Arlanda gymnasiet (Sigtuna)

Vuxenutbildning 

Järfälla Lärcentrum (Järfälla)

Lokal styrgrupp

En eller flera kommuner och utbildningsanordnare ingår i ett lokalt college och drivs av en lokal styrgrupp. Ledamöter i lokala styrgrupper ansvar och uppdrag omfattar: 

 • Leda arbetet utifrån regional vision och regionalt uppställda mål samt utifrån lokala mål
 • Inventera och analysera det lokala behovet av personal- och kompetensförsörjning
 • Anpassa utbildningar efter verksamheternas behov
 • Lyfta frågor från lokal till regional nivå (via ordförande)
 • Följa upp och utvärdera målen och kvalitetskriterierna årligen inför den regionala verksamhetsuppföljningen
 • Kommunicera resultatet till den regionala styrgruppen
 • Ansvara för marknadsföring internt och externt
 • Vara vidarekommunikatörer till de olika nivåerna i verksamheterna (exempelvis inbjudningar, enkäter och övrig informationsspridning)
 • Bedriva omvärldsbevakning
 • Implementera och genomföra nationella riktlinjer
 • Lokal styrgrupp har mandat att fatta beslut gällande lokala mål, anpassning av utbildningar inom samverkan samt godkännande av anslutande utbildningsanordnare och vid ett ev. nekande beslut redogöra motiveringen till regional styrgrupp

Aisha Amin

Regional processledare Stockholmsregionen
E-post

© 2024 Föreningen Vård- och omsorgscollege

vo-college.se